Starta UK bolag på en dag

I EU gäller full etableringsfrihet

Du kan bo i vilket EU-land som helst och öppna upp ett bolag i vilket EU-land som helst och etablera din verksamhet i det land som erbjuder dig de bästa förutsättningarna.

Beställ UK bolag

Komplett registrering

Inklusive postadress i UK för 3.100 kr
Inte undra på att UK bolag är EU:s snabbast växande företagsform…

Starta UK bolag ett Limited

Många positiva fördelar med att starta UK bolag
Lägre kostnader och inget krav på aktiekapitalets storlek. I ett svenskt AB binder du upp 50.000 kr i aktiekapital. I ett UK bolag är det från 1 GBP i aktiekapital, dessutom kan du starta UK bolag samma dag!

Inget personligt ansvar

Inget personligt ansvar, din privatekonomi hotas inte!
Ta del av alla rättigheter och fördelar som ett svenskt AB har som juridisk person bl a har du inget personligt ansvar. Din privatekonomi hotas inte vid eventuella problem!

    För att nämna några av fördelarna:

  • Full ansvarsbegränsning…
  • Enklare administration…
  • Låg skatt på utdelning av investerat kapital…
  • Du kan anställa dig själv..
  • Skattefria förmåner till dig som ägare och/eller som anställd…
  • Du kan registreara en filial inom EU / EES

Starta UK bolag idag

och redan imorgon är du “In Business!”

Starta UK bolag

Finns många positiva fördelar med att starta UK bolag