Registered Office är en sätesadress

Sätesadress i UK för Engelska bolag

En sätesadress är en bolagsadress för ett Engelskt bolag
En sätesadress kallas för Registered Office, vi erbjuder en Manchester adress

Sätesadressen, Registered Office

Sätesadressen, Registered Office är bolagets adress gentemot banker och myndigheter och gäller endast för officiell korrespondens och får således inte användas i kommersiellt syfte. Kontakta oss om du är i behov av en bolagsadress som avser kommersiellt syfte.

Är du i behov av en sätesadress?

Byter du sätesadress så ombesörjer vi hanteringen gentemot myndigheter
och upprättar även ett lagstadgat mötesprotokoll om förändringen.

OBS! En sätesadress i Manchester ingår i våra bolagspaket
Avtalsperioden löper om 12 månader för en sätesadress
Inget fortlöpande avtal eller någon binadande avtalsprenumeration.

OBS! En sätesadress ingår i våra bolagspaket!

Brittiska bolagslagen kräver en registrerad sätesadress

Alla Limited, Ltd bolag måste, i enlighet med Brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress, bolagsadress, (Registered Office) för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, bank etc. Denna adress måste anges på bolagets brevpapper och fakturor (section 351) För att kunna ta emot handlingar från Brittisk domstol (t ex en stämning eller kallelse, krävs en officiell adress (Companies Act section 725). Officiell korrespondens från banker, myndigheter sänds alltid till bolagets Registered Office (t ex brev från skatte- eller registreringsmyndigheten). Registered Office användas inte för allmän affärskorrespondens, den är endast till för att tillgodose de krav som ställs i bolagslagen vad gäller officiella dokument och korrespondens. Registered Office behöver inte vara bolagets affärsadress.

Beställ sätesadress i UK på EngelskaBolag

Pris: 1.300 kr

Sätesadress gäller i 12 månader

Bonus: 1

Fri tillgång till supportsidor i 30 dagar

Bonus: 2

Fri postboxadress i UK
Betala endast per försändelse