Ltd Guld på EngelskaBolag

Allt detta ingår i Ltd Guld

Inom 24 timmar är bolaget registrerat med registreringsbevis och organisationsnummer.
Behöver du hjälp med bolagskonto? Online konton och offshore konton ingår!

Bolagshandlingar för Engelska bolag

Vi försäkrar att registrering repektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet. Vi följer de lagstadgade föreskrifterna som gäller för detta i United Kingdom.

1. Certificate of Incorporation of a Private Limited Company
= Registreringsbevis och organisationsnummer samt datum när bolaget registrerades

2. Comprehensive bespoke ACRA Approved Articles of Association = Bolagsordning godkänd enligt gällande regler

3. Certificate and Articles upon incorporation = Certifikat och bolagsordning

4. Statutory Registration Fee included = Avgifter betalda

5. Fully written up opening Statutory Registers = Lagstadgad registrering

6. Stock Transfer forms fully completed (if appropriate) = Aktiebrev fullständigt ifyllt

7. Share allotments completed and filed upon incorporation = Aktiefördelning komplett registrering

8. Completed Share Certificates = Aktiebrev

9. Directors and Registered Office all registered at Companies House on the day of incorporation.
= Information om bolaget registreras direkt på Companies House inklusive bolagsadress.

10. Accounting reference date form AA01 electronically filed where required. = Referensdatum för redovisning

11. Additional Share Classes as required. = Klassificering av aktier

** För en fullständig beskrivning, gå till bolagshandlingar!

Sätesadress för Engelska bolag ingår

Alla Limited, LTD bolag måste, i enlighet med Brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress, bolagsadress, (Registered Office) för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, bank etc. Denna adress måste anges på bolagets brevpapper och fakturor (section 351) För att kunna ta emot handlingar från Brittisk domstol (t ex en stämning eller kallelse, krävs en officiell adress (Companies Act section 725). Officiell korrespondens från banker, myndigheter sänds alltid till bolagets Registered Office (t ex brev från skatte- eller registreringsmyndigheten). Registered Office användas inte för allmän affärskorrespondens, den är endast till för att tillgodose de krav som ställs i bolagslagen vad gäller officiella dokument och korrespondens. Registered Office behöver inte vara bolagets affärsadress.

Avtalsperioden löper om 12 månader för bolagets sätesadress i Manchester
Vi vidarebefordrar post till din egen postadress inom EU och EES. Utanför EU tillkommer en mindre avgift.

** För en fullständig beskrivning, gå till sätesadress!

Bolagsservice för Limited bolag

Med vår bolagsservice kan vi göra förändringar direkt gentemot myndighet när det gäller varierande bolagsändringar.

Personligt ansvar

Vid olika förändringar i bolaget, resolutioner, finns det en uppsjö av byråkratiska blanketter, rätt blankett för respektive förändring till respektive myndighet. Detta skall och måste vara korrekt ifylld när det skickas in till myndigheten. Styrelseledamöterna har ett personligt ansvar att se till att alla offentliga anmälningar som krävs enligt aktiebolagslagen görs omgående och korrekt.

Vi uppdaterar förändringar

Med bolagsservice uppdaterar vi alla dina förändringar i bolaget
Det är ett krav i Companies Act (aktiebolagslagen i UK) att alla Brittiska Limited bolag måste uppdatera alla förändringar, oavsett vilken förändring som sker.
Dessutom måste det oftast upprättas ett mötesprotokoll, boardmeeting.

Med bolagsservice förebygger du bedrägeri!

Vi hjälper till att identifiera omständigheter där skrupelfria operatörer bedrägligt försöker lämna in dokument såsom exempelvis utnämningar av nya styrelseledamöten. Det här är ett allt större problem (inom hela EU) som gör det möjligt för brottslingar att öppna och driva bankkonton och genomföra bedrägliga transaktioner i ditt bolagsnamn.

* Se specifikation på bolagsservice!

Avtalsperioden löper om 12 månader

Bolagssekreterare till Ltd bolag

En bolagssekreterare är en professionell bolagssekreterare
Bolagssekreterare för Engelskt bolag kallas för Company Secretary
En bolagssekreterare ansvarar för en rad löpande uppgifter som är nödvändiga för Engelskt bolagets drift och skötsel, framför allt att se till att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls (i enlighet med Companies Act 1985). Detta är viktiga uppgifter som ofta kräver särskilda kunskap inom bolagsjuridikens område. En professionell bolagssekreterare innebär en garanti för att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls. Här ingår rapportering till registreringsmyndigheten (årsredovisning) och deklaration till skattemyndigheten (under förutsättning att bolagets styrelse tillhandahåller nödvändig dokumentation).
VD:n är fullt ansvarig

Det krävs fortfarande att de tidigare uppgifterna som en bolagssekreterare var ansvarig för sköts på ett korrekt sätt och utan bolagssekreterare så faller allt ansvar under VD:n, Company Director.
Status med bolagssekreterare

Companies Act 2006 kräver inte längre att ett Engelskt Limited bolag behöver utse en bolagssekreterare.
Högre status för bolaget med en professionell bolagssekreterare då företaget uppfattas som en professionellt strukturerad organisation.

Skydda din privata adress från offentliga register

Privat adress är en personlig och konfidentiell postadress för dig i England
Låt din hemadress vara konfidentiell, lämna inte ut den till offentliga register!
Nu kan bolagsmän och aktieägare i Engelskt bolag bibehålla sin bostadsadress konfidentiell.
Det innebär att din bostadsadress inte visas i några offentliga register.
En betydelsefull egenskap för bolagsmän och aktieägare att på så vis undvika att offentliggöra sin bostadsadress. Alla offentliga register kommer att visa din ”Privat Engelska adress” i sökningar som utförs på ditt Engelska LTD bolag.

Ett utmärkt alternativ för dig som redan har skyddad adress i ditt hemland. Det finns också många andra fördelar med att använda sig av tjänsten. Ex, för att skydda ditt hem och familj från oönskat intrång, undvika överflödigt reklamutskick, spenderar långa perioder hemifrån, ofta på resande fot, arbetar inom känsligt yrke, funderar på att byta adress…

Online konton till Engelskt bolag

Online konton, offshorebank med offshore konton
Oavsett bolagsform eller i vilket land bolaget är registrerat i så kan du öppna ett onlinekonto och offshorekonto med betalkort
Kontonummer med IBAN & SWIFT/BIC är en självklarhet
Öppna ett onlinekonto direkt online, snabb handläggning enkel process, allt sköts online!
Självfallet har de flesta en APP, det är den senaste tekniken som gäller..!
Du kan även öppna personkonto åt dig själv, anställda, familjen osv. allt online!
Din historik i Sverige spelar ingen roll!
OBS! Onlinkonton, offshore bank gäller för ALLA bolag oavsett land

Mer info om online konton

Privat postboxadress i England

Egen privat postbox i England med servicekonto ger dig möjlighet att skicka och ta emot post och viktiga dokument från var som helst i världen. Allt du behöver är tillgång till en dator eller bärbar enhet och en internetuppkoppling. Du betalar endast per försändelse, eller väljer en tjänst som passar dina behov bäst.

Hjälp- och supportsidor

Du får fri tillgång till supportsidor i 12 månader. Därefter kan du teckna en prenumeration för 49 kr per månad, du kan avsluta din prenumeration när som helst. På supportsidorna har du allt om Engelska bolag och SUF bolag.

Pris för Ltd Guld: 5.900 krAllt ovan ingår!

Engelska Bolag

Ltd Guld

Allt ingår 5.900 kr