Vi försäkrar att din registrering blir genomförd, med rätt handlingar till rätt myndighet.
Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för detta i United Kingdom.

Ltd Guld

Registrering inom 24 timmar

€962 560
Ditt bruttopris
  • Lagstadgad registrering
  • Företagsadress i 12 månader
  • Konfidentiell adress i 12 månader
  • Bolagsservice i 12 månader
  • Bolagssekreterare i 12 månader
  • Value Added Tax
  • Bolagspärm
  • Support i 12 månader
  • Företagskonto med kort
Firmatecknare ansöker om företagskonto
Din rabatt 42%

Tjänster som ingår

Vi vidarebefordrar din post från England!
Registered Office är bolagets adress gentemot banker och myndigheter och gäller endast för officiell korrespondens och får således inte användas i kommersiellt syfte. Kontakta oss om du är i behov av en bolagsadress som avser kommersiellt syfte.

Privat adress är en personlig och konfidentiell postadress för dig i England
Låt din hemadress vara konfidentiell, lämna inte ut den till offentliga register!
Nu kan bolagsmän och aktieägare i Engelskt bolag bibehålla sin bostadsadress konfidentiell.
Det innebär att din bostadsadress inte visas i några offentliga register.
En betydelsefull egenskap för bolagsmän och aktieägare att på så vis undvika att offentliggöra sin bostadsadress. Alla offentliga register kommer att visa din ”Privat Engelska adress” i sökningar som utförs på ditt Engelska LTD bolag.

Ett utmärkt alternativ för dig som redan har skyddad adress i ditt hemland. Det finns också många andra fördelar med att använda sig av tjänsten. Ex, för att skydda ditt hem och familj från oönskat intrång, undvika överflödigt reklamutskick, spenderar långa perioder hemifrån, ofta på resande fot, arbetar inom känsligt yrke, funderar på att byta adress…

Med vår bolagsservice kan vi göra förändringar direkt gentemot myndighet när det gäller varierande bolagsändringar. Vid olika förändringar i bolaget, resolutioner, finns det en uppsjö av byråkratiska blanketter, rätt blankett för respektive förändring till respektive myndighet. Detta skall och måste vara korrekt ifylld när det skickas in till myndigheten. Styrelseledamöterna har ett personligt ansvar att se till att alla offentliga anmälningar som krävs enligt aktiebolagslagen görs omgående och korrekt.

Se specifikation på vår bolagsservice!

En professionell bolagssekreterare kallas för Company Secretary
En bolagssekreterare ansvarar för en rad löpande uppgifter som är nödvändiga för Engelskt bolagets drift och skötsel, framför allt att se till att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls (i enlighet med Companies Act 1985). Detta är viktiga uppgifter som ofta kräver särskilda kunskap inom bolagsjuridikens område.
En professionell bolagssekreterare innebär en garanti för att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls. Kom ihåg, VD:n är fullt ansvarig!

Omsätter bolaget £85.000 då ska man VAT registrera sig, annars är det inget krav.
Dock kan man göra detta om man så önskar.
Vår VAT registrering gäller i sex månader från registreringsdatum.

Certificate of Incorporation 160 mg Ivory
Bolagspärmen med bolagshandlingar, skickas till dig.
Vi mailar även en kopia

HMRC Filing of Corp Tax Info
På begäran fyller vi i uppgifterna vid registrering.

We are able to register the company for corporation tax with HM Revenue and Customs (HMRC) at the same time your incorporation is filed with Companies House.
This is an optional free service that will save you from having to complete additional forms at a later date.

Du får fri tillgång till supportsidor 24/7 i 12 månader, som du kan förlänga. På supportsidorna har du allt som berör Engelska bolag och SUF bolag + bonus

Free access till online konton
Öppna företagskonto och personkonto direkt online, utan personligt besök.
Kontonummer med IBAN & SWIFT/BIC och VISA eller MasterCard är en självklarhet

Bolagshandlingar

Inom 24 timmar är bolaget registrerat med registreringsbevis och organisationsnummer.

Vi försäkrar att din registrering blir rätt genomförd,
med rätt handlingar till rätt myndighet.

Fully written up opening Statutory Registers

Registreringsbevis med bolagets organisationsnummer samt datum när och var bolaget registrerades


Certificate of Incorporation of a Private Limited Company

Bolagsordning godkänd enligt gällande regler i United Kingdom


Comprehensive bespoke ACRA Approved Articles of Association
Certificate and Articles upon incorporation

Avgifter betalas direkt till rätt myndighet

Statutory Registration Fee included

Aktiebrev fullständigt ifyllt


Completed Share Certificates


Aktiefördelning komplett registrering av alla aktieägare


Share allotments completed and filed upon incorporation


Klassificering av aktier


Additional Share Classes as required.

Information om bolaget, ägare och bolagets adress i England registreras direkt hos rätt myndighet.Directors and Registered Office all registered at Companies House on the day of incorporation.

Referensdatum för redovisning


Accounting reference date form AA01 electronically filed where required.

Fråga oss om Ltd Guld

*
*
*
*
*
*
*