HongKong

Dela dena artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

HongKong Ltd snabb registrering

Det är en låg kostnad för registrering och underhåll av ett HongKong Ltd.
Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är ”Limited” som kan jämföras med ett svenskt ab eller engelskt Ltd, i den meningen att ägarna inte har något personligt ansvar för företagets eventuella skulder.

För att registrera bolag i Hong Kong behöver du inte vara fysiskt närvarande, du skickar dokument som stryrker din identitet.

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet.

Engelskan är det officiella språket och all rapportering och viktig information är på engelska.

Krav för registrering

Bolagssekreterare: Alla HK bolag måste anmäla en sekreterare.
Antingen en person som är medborgare i Hong Kong, eller ett annat företag i Hong Kong.
Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheter.
Vi tillhandahåller denna service!
Registered Office: Ett HongKong Ltd måste ha en fysisk adress i Hong Kong.
En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv. Vi tillhandahåller denna service!

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör
  3. En bolagssekreterare
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Försäkran om att all registrering respektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till
respektive myndighet. Lagstadgade föreskrifterna efterföljs som gäller för detta i Hong Kong.

OBS! Du kan registrera ett HongKong Ltd utan att vara på plats!

Läs mer om fördelarna med ett HongKong Ltd!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad om UK LTD och HK LTD

Fler artiklar

HongKong
Limited

HongKong Ltd

HongKong Ltd snabb registrering Det är en låg kostnad för registrering och underhåll av ett HongKong Ltd. Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch