Starta UK bolag

Din historik i Sverige har ingen betydelse

Krav att starta UK bolag ett Limited

Din historik i Sverige har ingen betydelse, med ett UK bolag kan du börja om på nytt!
Dessa är kraven för att starta UK bolag:

  1. Styrelse: Från en till flera personer, oavsett nationalitet
  2. Ltd bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat bolagsnamn i UK
  3. Bolagsadress i UK: Bolagsadress ingår!
  4. Ej näringsförbud i UK!

Komplett registrering

Inklusive postadress i UK för 3.100 kr
Inte undra på att UK bolag är EU:s snabbast växande företagsform.

SUF – Svensk Utlandsregistrerad Filial

Vid behov kan du registrera en filail och får du samma rättigheter som ett svenskt AB
Filialen får ett svenskt org.nr. av Bolagsverket och du kan registrera filialen för moms, F-skatt osv.

Beställ UK bolag
Beställ Engelskt bolag

Starta UK bolag

Redan imorgon kan du vara "In Business" med ditt UK bolag!