Konkursfrihetsbevis till filial

Inom EU krävs det ett konkursfrihetsbevis när man ska registrera en filial

Konkursfrihetsbevis till filial SUF bolag

Inom EU krävs det ett konkursfrihetsbevis, en Good Standing, när man ska etablera filialer.
Good Standing, konkursfrihetsbeviset, skickas tillsammans med UK Limited handlingar till BV vid en registrering av filial, SUF bolag

Konkursfrihetsbevis är en Good Standing

Ett bevis på att ett UK Limited:
1. Inte är försatt i likvidation
2. Inte är försatt i konkurs
Dessutom framgår:
1. Organisationsnummer
2. Registreringsdatum
3. Vem/vilka som är Company Director
4. Limited Sekreterare, Company Secretary, om man har det.
5. Företagets sätesaddress i England, Registered Office.
Good Standing, konkursfrihetsbevis, får vara högst 6 månader gammalt!
Good Standing utfärdas av Brittisk myndighet och tar ca 10 dagar.

Kommanditbolag, Limited bolag som komplementär

När det Engelska bolaget går in som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare, då krävs det även en Good Standing, ett konkursfrihetsbevis, som skickas in till Bolagsverket vid KB registreringen. Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar. Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.

A Good Standing Certificate

A Good Standing Certificate states that a company has been in continuous, unbroken existence since its incorporation and that no action is currently being taken to strike the company off the register and is therefore in ”Good Standing”.

Beställ Konkursfrihetsbevis på EngelskaBolag

Pris: 990 kr

Good Standing gäller i 6 månader

Konkursfrihetsbevis

OBS! Ingår i Ltd silver

Konkursfrihetsbevis kallas för Good Standing

och gäller för UK Limited bolag en bekräftelse på att bolaget är i god ordning...