Bolagsservice för Engelska bolag

bolagsservice Engelska bolag

Personligt ansvarig

Vid olika förändringar i bolaget, resolutioner, finns det en uppsjö av byråkratiska blanketter, rätt blankett för respektive förändring till respektive myndighet. Detta skall och måste vara korrekt ifylld när det skickas in till myndigheten. VD:n har ett personligt ansvar att se till att alla offentliga anmälningar som krävs enligt bolagslagen i Storbritannien görs omgående och korrekt.

Avtal tecknas på 12 månader, därefter kan du förnya avtalet i ytterligare 1 år
Support 24/7 med telefonsupport ingår

Bolagsservice och Support i 12 månader ingår i Ltd Guld

Den lagstadgade registreringen som omfattar bl. a. registrering av styrelseledamöten och aktieägare, som ger information om aktietilldelning, överlåtelse av aktier, upprättat mötesprotokoll och register över inteckningar och avgifter som registrerats gentemot bolaget. Eventuella förändringar i bolagets styrelse eller aktieinnehav tillsammans med uppgifter om eventuella avgifter som registrerats måste också registreras till de Brittiska myndigheterna. Därför måste man alltid upprätta ett boardmeeting, ett mötesprotokoll. Dessa dokument är ett lagkrav och underlåtenhet att upprätta sådana handlingar är ett brott.

You must notify any changes you make to the company in terms of appointing, resigning and modifying officers, allotting shares and repurchasing shares, increasing, decreasing or creating a new share capital, changing the articles and any other change that would affect the records held at Companies House.

Behövs bolagsservice?

Varför ska jag beställa tjänsterna?

JA, absolut!

Om du inte har kunskap om administrativa åtgärder som krävs. Dessutom ingår support 24/7 i 12 månader
OBS! Bolagsservice ingår i Ltd Guld
Beställ bolagsservice

Företagsbedrägeri?

Går det att förebygga och undvika?

Vi förebygger bedrägeri!

Vi hjälper till att identifiera omständigheter där skrupelfria operatörer bedrägligt försöker lämna in dokument ex; utnämningar av nya styrelseledamöter, eller genomföra bedrägliga transaktioner.
Beställ bolagsservice
Bolagsservice och support
Bolagsservice & Support i 12 månader

Bolagsservice en tjänst för att administrera Engelskt bolag

Fler fördelar

Uppdateringar

Förändringar i bolaget uppdateras direkt gentemot myndighet

Bolagsstämmoprotokoll

Vi upprätta mötesprotokoll, boardmeeting vid varje förändring

Support

Support i 12 månader 24/7 och telefonsupport på kontorstid

Beställ tjänsten!

beställ nu!

Pris: 159 €

När träder tjänsten i kraft
och hur betalar jag?

Support i 12 månder

Tjänsten träder i kraft omgående.
Vi har varierande betalningar,
välj det alternativ som passar bäst!