Avregistrera Limited bolag

Avveckla ett UK Limited bolag

Avregistrera Ltd bolag ett UK bolag

Avregistrera Ltd bolag, Engelskt Limited, sker i några etapper

Avregistreringsprocess för Limited:

  1. Maila oss bolagsnamn och org.nr….
  2. Vi upprättar alla handlingar…
    …du skriver under några dokument, vi gör resten.
  3. Avgifter till Brittisk myndighet är inkluderat i priset.

Kriterier för att avregistrera Ltd bolag

  1. Ingen aktivitet de senaste 3 månaderna
  2. Bolagsnamnet har inte förändrats de senaste 3 månaderna
  3. Är inte föremål för några rättsliga åtgärder, pågående, planerade eller föreslagen åtgärd
  4. Har inte gjort ett omhändertagande för värdet av egendom eller rättigheter

Efter 3 månader ”försvinner bolaget ur rullorna” dock vid en kontroll med CH då konfirmeras det att bolaget är under avveckling. Anledning till detta är för att myndigheterna vill försäkra sig om att kriterierna enligt ovan uppfylls.
Vi avsäger oss allt ansvar om ni lämnat oss felaktiga uppgifter.

Beställ avregistrering Ltd bolag på EngelskaBolag

Pris: 1.600 kr

Inklusive stämplingsavgifter

EngelskaBolag kan Engelska bolag