Årsrapportering för Engelska bolag

Annual Return rapporteras årligen till myndigheterna i UK

Annual Return årlig rapportering till CH

Varje år ska Annual Return bolagsuppgifterna för Engelska bolag konfirmeras till myndigheterna i UK.

Numera kallas det för Confirmation Statement

Förändringar i Engelska bolag ska alltid rapporteras

Ex: Om bolagsmän eller aktieägare byter adress, bolaget byter bransch, försäljning av aktier eller försäljning av bolaget då ska en ny Annual Return uppdateras.

Straffbart att missköta Annual Return

Missar du Annual Return då får du betala böter och missköts rapporteringen då riskerar du
att bolaget läggs ner och det är dessutom straffbart, en Company Director är 100% ansvarig!

Pris: 1.500 kr

Inkluderar även bolagsservice i 12 månader
OBS! Bolagsservice ingår i Ltd guld

Beställ Annual Return på EngelskaBolag

Bonus: 1

Fri tillgång till supportsidor i 1 år

Bonus: 2

Fri postboxadress i UK
Betala endast per försändelse